Artikel Bestemmingsplan Centrumgebied Roden

Het bestemmingsplan Centrumgebied Roden is een actualisatie van de bestemmingsplannen Roden kom II en Wilhelminastraat/Kanaalstraat. Daarnaast zijn ook kleine delen van het bestemmingsplan Woonwijken Roden opgenomen, het gaat dan alleen om de gebieden die in stedenbouwkundig opzicht deel uitmaken van het centrum.

Hieronder staat een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.