Artikel Bestemmingsplan bedrijventerrein Roden

Het belangrijkste doel van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Roden is het actualiseren van het geldende planologische regime. Het is een conserverend plan waarin geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen zijn meegenomen.

Hieronder een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.