Artikel Beheersverordening Bedrijvenpark Haarveld

Deze beheersverordening bevat een planologische regeling voor het gebied van het bedrijvenpark Haarveld. Omdat voor het gebied geen concrete nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien, is gekozen voor een beheersverordening.

Een beheersverordening is geschikt voor gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkeling wordt verwacht. Hoewel een groot gedeelte van het bedrijvenpark Haarveld nog niet daadwerkelijk is ingevuld, is de bestemming van het gebied niet gewijzigd. Er is dan ook geen sprake van nieuwe ontwikkelingen.

Onder 'Meer informatie' staat de beheersverordening en bijbehorende bestanden. Deze kunt u openen als pdf-bestand.