Roden

Bestemmingsplan Centrumgebied Roden

Het bestemmingsplan Centrumgebied Roden is een actualisatie van de bestemmingsplannen Roden kom II en Wilhelminastraat/Kanaalstraat. Daarnaast zijn ook kleine delen van het bestemmingsplan Woonwijken Roden opgenomen, het gaat dan alleen om de gebieden die in stedenbouwkundig opzicht deel uitmaken van het centrum.

Lees meer in: Bestemmingsplan Centrumgebied Roden

Bestemmingsplan Woonwijken Roden

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de woonwijken in Roden in 2015, te weten De Hofsteden, Middenveld, Bomenbuurt, Hullenveld, Vijfde Verloting en Roderveld.  In dit bestemmingsplan  zijn ook andere functies dan 'wonen' meegenomen. Hierbij kan worden gedacht aan het zwembad, sportpark, bejaardencentrum, lichte kleinschalige bedrijvigheid et cetera.

Lees meer in: Bestemmingsplan Woonwijken Roden

Bestemmingsplan bedrijventerrein Roden

Het belangrijkste doel van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Roden is het actualiseren van het geldende planologische regime. Het is een conserverend plan waarin geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen zijn meegenomen.

Lees meer in: Bestemmingsplan bedrijventerrein Roden