Artikel Herziene beheersverordening Woonwijken Peize

De herziene beheersverordening Woonwijken Peize gaat over de kern Peize met uitzondering van het centrumgebied, het bedrijfsterrein en camping De Hoppenhof.

Het middel 'beheersverordening' is geïntroduceerd voor gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkeling meer wordt verwacht. Dit is het geval in de Woonwijken van Peize. Het bedrijfsterrein en het centrumgebied van Peize zijn buiten het verordeningsgebied gehouden, omdat deze gebieden, in tegenstelling tot de woonwijken, meer ruimtelijke dynamiek hebben.

Hieronder staat een overzicht van de diverse onderdelen van de beheersverordening. Deze kunt u openen als pdf-bestand.