Artikel Bestemmingsplan Centrumgebied Peize

In dit bestemmingsplan wordt het centrum van Peize voorzien van een nieuwe planologische regeling. Hiermee wordt ook een aantal gedateerde bestemmingsplannen voor het centrumgebied herzien.

Hieronder staat een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.