Peize

Herziene beheersverordening Woonwijken Peize

De herziene beheersverordening Woonwijken Peize gaat over de kern Peize met uitzondering van het centrumgebied, het bedrijfsterrein en camping De Hoppenhof.

Lees meer in: Herziene beheersverordening Woonwijken Peize

Bestemmingsplan Centrumgebied Peize

In dit bestemmingsplan wordt het centrum van Peize voorzien van een nieuwe planologische regeling. Hiermee wordt ook een aantal gedateerde bestemmingsplannen voor het centrumgebied herzien.

Lees meer in: Bestemmingsplan Centrumgebied Peize

Bestemmingsplan Hoofdstraat 25 in Peize

Dit bestemmingsplan maakt de locatie van de voormalige bibliotheek in Peize geschikt voor de functie wonen en maakt de bouw van een bijgebouw op het perceel mogelijk. Het plan ligt van 28 mei tot en met 8 juli 2015 ter inzage.

Lees meer in: Bestemmingsplan Hoofdstraat 25 in Peize