Artikel Bestemmingsplan Steeg 3 in Norg

Dit bestemmingsplan maakt de bouw van een woning mogelijk op het achterterrein van de voormalige boerderij op het perceel Pompstraat 20. De kavel wordt hiervoor gesplitst, en van een toegang voorzien aan de Steeg.