Artikel Bestemmingsplan Recreatieterrein Natuurvrienden

Het Natuurvriendenterrein aan de Roeghoornweg te Norg ligt in het bosgebied Langeloërduinen, onderdeel van het natuurgebied Norgerduinen. Het Natuurvriendenterrein beslaat een oppervlak van 11 ha. In dit gebied bevinden zich ruim 80 recreatiewoningen.

Het gebied is eigendom van de gemeente terwijl de recreatiehuisjes zelf toebehoren aan de individuele bezitter. Lange tijd is door de bezitters van de huisjes de wens geuit om de ondergrond van hun huisje te kunnen kopen. Daarnaast speelt mee dat voor de gemeente een wettelijke verplichting geldt om de huisjes aan te sluiten op de riolering. Het is voor de gemeente aanleiding geweest om aan een privatisering van het terrein te werken. De nieuwe
situatie op het recreatieterrein zorgt voor de noodzaak om een toegesneden regeling voor het recreatieterrein Natuurvrienden op te stellen. Het bestemmingsplan Recreatieterrein Natuurvrienden voorziet hierin.

Hieronder staan de links