Artikel Bestemmingsplan Oosterveld Norg

In dit bestemmingsplan wordt het Oosterveld aangewezen als de meest geëigende locatie voor toekomstige woningbouw in Norg.

Hieronder staat een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.