Artikel Bestemmingsplan Norgerduinen, Norg

Dit bestemmingsplan regelt het gebruik van de drie gebieden ten noorden van de kern Norg: de Molenduinen, de Langeloërduinen en de Oosterduinen. Het gebied wordt gekenmerkt door een verwevenheid van natuur, landschap en recreatie.

Naast de terreinen voor recreatiewoningen liggen in het gebied twee kampeerterreinen, de Norgerberg en de Langeloërduinen. Deze worden in het bestemmingsplan kampeerterreinen in Noordenveld opgenomen. Voor het recreatieterrein Natuurvrienden is een afzonderlijk bestemmingsplan ontwikkeld.

Hieronder staat een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.