Artikel Bestemmingsplan Centrumgebied Norg

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de dorpskern Norg. 

Hieronder staat een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.