Artikel Beheersverordening Woonwijken Norg

Deze beheersverordening bevat een planologische regeling voor de woongebieden rond het centrumgebied van Norg. Een beheersverordening is geschikt voor gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkeling meer wordt verwacht. Dit is het geval in de Woonwijken van Norg.

Het verordeningsgebied van de beheersverordening Woonwijken Norg wordt gevormd door de kern Norg, met uitzondering van het centrumgebied. Dit gebied is buiten het verordeningsgebied gehouden, omdat het in tegenstelling tot de woonwijken wel ruimtelijke dynamiek heeft.
Het gebied ligt tussen de wegen Mensinge en Laan van Havezathen (westgrens), het bosgebied Langeloërduinen (noordgrens), de Roeghoornweg, Volmachtenlaan en Drostenlaan (oostgrens). Ten slotte wordt het verordeningsgebied in het zuiden begrensd door de
wegen Zandvoort/Heegkampweg/Groene Wegje en de gronden ten westen van Vreding.

Hieronder staat een overzicht van de diverse onderdelen van de beheersverordening. Deze kunt u openen als pdf-bestand.