Norg

Bestemmingsplan Centrumgebied Norg

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de dorpskern Norg. 

Lees meer in: Bestemmingsplan Centrumgebied Norg

Beheersverordening Woonwijken Norg

Deze beheersverordening bevat een planologische regeling voor de woongebieden rond het centrumgebied van Norg. Een beheersverordening is geschikt voor gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkeling meer wordt verwacht. Dit is het geval in de Woonwijken van Norg.

Lees meer in: Beheersverordening Woonwijken Norg

Bestemmingsplan Oosterveld Norg

In dit bestemmingsplan wordt het Oosterveld aangewezen als de meest geëigende locatie voor toekomstige woningbouw in Norg.

Lees meer in: Bestemmingsplan Oosterveld Norg