Artikel Bestemmingsplan kern Nieuw-Roden

Het bestemmingsplan kern Nieuw-Roden is in 2010 vastgesteld. Het vervangt de 4 bestemmingsplannen die daarvoor in het gebied golden: Nieuw-Roden, De Vijfde Verloting, Poolswijk en het buitengebied van Nieuw-Roden.

Hieronder staat een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.