Artikel Beheersverordening Carré Nieuw-Roden

Deze beheersverordening bevat een planologische regeling voor het gebied De Carré. Een beheersverordening is geschikt voor gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkeling meer wordt verwacht. Omdat het gebied bijna geheel is bebouwd, is er geen sprake meer van ontwikkelingsruimte. Ook beleidsmatig (gemeente/provincie) worden geen planologische veranderingen voorzien.

Het verordeningsgebied van de beheersverordening Carré Nieuw-Roden wordt aan de westzijde begrensd door het Ikenveld, aan de noordzijde door het Valkenveld/Eldersveld, aan de oostzijde door het Eldersveld en aan de zuidzijde door het Ikenveld/Rietveld.

Hieronder staat de beheersverordening. Deze kunt u openen als pdf-bestand.

 

Beheersverordening