Nieuw-Roden

Bestemmingsplan kern Nieuw-Roden

Het bestemmingsplan kern Nieuw-Roden is in 2010 vastgesteld. Het vervangt de 4 bestemmingsplannen die daarvoor in het gebied golden: Nieuw-Roden, De Vijfde Verloting, Poolswijk en het buitengebied van Nieuw-Roden.

Lees meer in: Bestemmingsplan kern Nieuw-Roden

Bestemmingsplan locatie Esweg in Nieuw-Roden

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van een kavel aan de Esweg aan de rand van Nieuw-Roden. De locatie biedt ruimte aan 13 vrijstaande woningen (en parallelweg).

Lees meer in: Bestemmingsplan locatie Esweg in Nieuw-Roden

Beheersverordening Carré Nieuw-Roden

Deze beheersverordening bevat een planologische regeling voor het gebied De Carré. Een beheersverordening is geschikt voor gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkeling meer wordt verwacht. Omdat het gebied bijna geheel is bebouwd, is er geen sprake meer van ontwikkelingsruimte. Ook beleidsmatig (gemeente/provincie) worden geen planologische veranderingen voorzien.

Lees meer in: Beheersverordening Carré Nieuw-Roden