Artikel Bestemmingsplan locatie Rottinghuis in Nietap

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een herontwikkelingslocatie aan de J.P.  Santeeweg in Nietap. De locatie is gelegen aan de noordzijde van de J.P. Santeeweg ter hoogte van de kruising met de Natuurschoonweg.

Er worden totaal 11 grondgebonden woningen gerealiseerd met bijbehorende infrastructuur en voorzieningen. Met het inrichten van het gebied wordt rekening gehouden met een mogelijke ontwikkeling van het achterliggende gebied.