Artikel Bestemmingsplan kern Nietap

Dit bestemmingsplan bevat de planologische regeling voor de kern Nietap. Het plangebied bestaat uit de bebouwde kom, de woongebieden, enkele omliggende agrarische percelen en het Kokterrein.

Hieronder staat een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.