Artikel Bestemmingsplan Hooilanden Zuid-West Nietap

Dit bestemmingsplan maakt wijzigingen mogelijk die betrekking hebben op het verwijderen van het plangebied voor ontwikkeling van Rottinghuis uit dit bestemmingsplan.