Nietap

Bestemmingsplan kern Nietap

Dit bestemmingsplan bevat de planologische regeling voor de kern Nietap. Het plangebied bestaat uit de bebouwde kom, de woongebieden, enkele omliggende agrarische percelen en het Kokterrein.

Lees meer in: Bestemmingsplan kern Nietap

Bestemmingsplan Hooilanden Zuid-West Nietap

Dit bestemmingsplan maakt wijzigingen mogelijk die betrekking hebben op het verwijderen van het plangebied voor ontwikkeling van Rottinghuis uit dit bestemmingsplan. Het plan ligt van 9 juni tot en met 21 juli 2016 ter inzage. 

Lees meer in: Bestemmingsplan Hooilanden Zuid-West Nietap