Nietap

Bestemmingsplan kern Nietap

Dit bestemmingsplan bevat de planologische regeling voor de kern Nietap. Het plangebied bestaat uit de bebouwde kom, de woongebieden, enkele omliggende agrarische percelen en het Kokterrein.

Lees meer in: Bestemmingsplan kern Nietap

Bestemmingsplan Hooilanden Zuid-West Nietap

Dit bestemmingsplan maakt wijzigingen mogelijk die betrekking hebben op het verwijderen van het plangebied voor ontwikkeling van Rottinghuis uit dit bestemmingsplan.

Lees meer in: Bestemmingsplan Hooilanden Zuid-West Nietap

Bestemmingsplan locatie Rottinghuis in Nietap

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een herontwikkelingslocatie aan de J.P.  Santeeweg in Nietap. De locatie is gelegen aan de noordzijde van de J.P. Santeeweg ter hoogte van de kruising met de Natuurschoonweg.

Lees meer in: Bestemmingsplan locatie Rottinghuis in Nietap