Artikel Bestemmingsplan Kleine Kernen Noordenveld

Het bestemmingsplan Kleine Kernen Noordenveld is gericht op het actualiseren van de bestaande bestemmingsplannen en beheersverordeningen. De volgende kernen zijn erin opgenomen: Roderwolde, Altena, Roderesch, Lieveren, Steenbergen, Langelo, Een, Peest, Westervelde en Zuidvelde.

Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter en is gericht op het in stand houden van de karakteristiek van de kleine kern.

Bovenstaande kleine kernen hebben allemaal een gelijksoortig karakter, daarom heeft de gemeente ervoor gekozen om deze kernen op te nemen in 1 bestemmingsplan. De kernen Nietap, Nieuw-Roden en Veenhuizen wijken zodanig af van de overige kernen dat ze niet zijn meegenomen in het voorliggende bestemmingsplan.

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.