Artikel Bestemmingsplan de Fledders 8 in Zuidvelde

Dit bestemmingsplan (NL.IMRO.1699.2016BP061-vg01) voorziet in de vergroting van het bouwvlak tot 2 hectare van het agrarische bedrijf voor extra opslag- en verwerkingscapaciteit in de akkerbouw, extra stalruimte voor vergroting van de melkveehouderij en extra ruimte voor het plaatsen van een mestopslag silo en ruwvoer opslag.

Het ontwerpplan ligt vanaf donderdag 29 maart 2018 tot en met woensdag 9 mei 2018 ter inzage.

De onderdelen van het bestemmingsplan kunt u inzien op de website ruimtelijkeplannen.nl

De publicatie staat op officielebekendmakingen.nl.