Buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied Noordenveld

Het bestemmingsplan buitengebied Noordenveld bevat een actualisering van de bestaande bestemmingsplannen Buitengebied en heeft als plangebied het gehele buitengebied, uitgezonderd het buitengebied rond Veenhuizen en kampeerterreinen. Camping Cnossen aan het Leekstermeer valt wel onder het bestemmingsplan Buitengebied.

Lees meer in: Bestemmingsplan buitengebied Noordenveld

Bestemmingsplan de Fledders 8 in Zuidvelde

Dit bestemmingsplan (NL.IMRO.1699.2016BP061-vg01) voorziet in de vergroting van het bouwvlak tot 2 hectare van het agrarische bedrijf voor extra opslag- en verwerkingscapaciteit in de akkerbouw, extra stalruimte voor vergroting van de melkveehouderij en extra ruimte voor het plaatsen van een mestopslag silo en ruwvoer opslag.

Lees meer in: Bestemmingsplan de Fledders 8 in Zuidvelde

Bestemmingsplan Fietstunnel Peizerwold

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de aanleg van een fietstunnel onder de N372, nabij het tolhuis in Peizerwold.

Lees meer in: Bestemmingsplan Fietstunnel Peizerwold