Artikel Bestemmingsplan uitbreiding Wester Es

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk een brandweerkazerne voor de post Roden te bouwen aangrenzend aan het bedrijventerrein Wester Es.

Op 8 september 2010 is besloten een nieuwe brandweerkazerne voor de post Roden te realiseren op de hoek van de Westeresch en de toegang tot het volkstuinencomplex te Roden.
Dit gebied maakt momenteel deel uit van het bestemmingsplan Partiële Herzieningen Uitbreidingsplan in Hoofdzaken uit 1966. De gewenste ontwikkeling past niet in dit bestemmingsplan zodat het noodzakelijk is voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 2 ha. en grenst aan het bedrijventerrein Wester Es dat is opgezet als vestigingsplaats voor onder meer grootschalige detailhandel. Mede gelet op de vraag naar dergelijke locaties is voor de invulling van het nieuwe plangebied hierbij aansluiting gezocht. Hiermee wordt tot een afronding van het braakliggend terrein tussen de Rondweg en de overige detailhandel gekomen.

Onder Kijk ook naar staat een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.