Artikel Bestemmingsplan Bedrijventerrein Peize

Aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is dat het verouderde plan herzien moest worden. In deze herziening worden geen grootschalige nieuwe planologische ontwikkelingen meer voorzien. 

Overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan: