Artikel Beheersverordening Vrijetijdsboulevard Roden

In deze beheersverordening wordt het bestaande gebruik van de Vrijetijdsboulevard geregeld.

Onder 'Meer informatie' staat een overzicht van de diverse onderdelen van de beheersverordening. Deze kunt u openen als pdf-bestand.