Bedrijventerreinen

Bestemmingsplan bedrijventerrein Roden

Het belangrijkste doel van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Roden is het actualiseren van het geldende planologische regime. Het is een conserverend plan waarin geen (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen zijn meegenomen.

Lees meer in: Bestemmingsplan bedrijventerrein Roden

Beheersverordening Bedrijvenpark Haarveld

Deze beheersverordening bevat een planologische regeling voor het gebied van het bedrijvenpark Haarveld. Omdat voor het gebied geen concrete nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien, is gekozen voor een beheersverordening.

Lees meer in: Beheersverordening Bedrijvenpark Haarveld

Beheersverordening Vrijetijdsboulevard Roden

In deze beheersverordening wordt het bestaande gebruik van de Vrijetijdsboulevard geregeld.

Lees meer in: Beheersverordening Vrijetijdsboulevard Roden