Anterieure overeenkomsten

Anterieure overeenkomst zuidzijde Donderseweg in Norg

Anterieure overeenkomst over grondexploitatie in Norg ten behoeve van de realisering van een natuur- en landschapsboerderij nabij de huidige parkeerplaats van Staatsbosbeheer aan de zuidzijde van de Donderseweg.

Lees meer in: Anterieure overeenkomst zuidzijde Donderseweg in Norg

Anterieure overeenkomst herontwikkeling locatie aan de Raadhuisstraat te Roden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld en Stichting Woonborg, hebben een anterieure overeenkomst gesloten, ondertekend op respectievelijke 27 en 23 januari 2017. In deze anterieure overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het wettelijk verplichte verhaal van kosten en de vrijwaring voor planschade, van de locatie gelegen aan de Raadhuisstraat 10 – 12 te Roden, kadastraal bekend gemeente Roden sectie M nummer 1585.

Lees meer in: Anterieure overeenkomst herontwikkeling locatie aan de Raadhuisstraat te Roden

Anterieure overeenkomst Esweg 27 B in Nieuw-Roden

Anterieure overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening inzake de (her)ontwikkeling van de locatie Esweg te Nieuw-Roden ten behoeve van grondgebonden woningbouw.

Lees meer in: Anterieure overeenkomst Esweg 27 B in Nieuw-Roden