Artikel Veel gestelde vragen over de gemeentelijke belastingaanslag

Ik wil graag mijn taxatieverslag inzien, hoe kom ik daaraan?

Het taxatieverslag is online in te zien via Mijn gemeente. In Mijn gemeente logt u in met DigiD.

Ik log in in Mijn gemeente, maar ik zie geen documenten, hoe kan dat?

De belasting documenten zijn alleen te vinden bij de belastingplichtige; de persoon aan wie de belastingaanslag gericht is.

Ik wil inloggen in Mijn gemeente, maar dat lukt niet, hoe kan dat?

Mogelijk is er een storing, probeer het later nog eens. Het kan ook zijn dan uw DigiD niet meer actief is, u moet dan opnieuw een DigiD aanvragen

Ik ben het niet eens met mijn WOZ-waarde, wat moet ik doen?

Wij leggen u graag uit hoe wij tot de WOZ waardering zijn gekomen. U kunt ons hiervoor telefonisch bereiken via het algemene nummer van de gemeente; 050 - 50 27 222. Of, als u liever langs komt voor een persoonlijk gesprek, maakt u dan een afspraak. Onze medewerker belastingen beantwoordt dan in een persoonlijk gesprek uw vragen, of zal in sommige gevallen uw situatie ter plekke komen bekijken.
Mochten we er op deze manier niet uitkomen, dan kunt u een bezwaarschrift indienen

Ik heb een aanslag gekregen, maar ik woon niet meer op dat adres, klopt dat dan wel?

Als u binnen de gemeente Noordenveld bent verhuisd en u bent op het nieuwe adres ook weer de belastingplichtige, dan verandert er niets aan de aanslag.
Als u verhuisd bent naar buiten de gemeente Noordenveld of u bent niet meer de belastingplichtige op het nieuwe adres, dan ontvangt u binnenkort automatisch een correctie-bericht op uw nieuwe adres.

Ik heb een aanslag gekregen, maar ik heb de woning verkocht, klopt dat wel?

Voor de onroerende zaakbelastingen en de rioolheffing geldt de peildatum 1 januari van het belastingjaar. De belasting blijft in zijn geheel verschuldigd. Bij verkoop van uw woning vindt verrekening van de belasting plaats via de notaris.

Ik heb een automatische incasso, maar ik zie wel allerlei vervaldagen staan op het aanslagbiljet, moet ik daar iets mee?

De vervaldagen zijn standaard ingevuld. Als u via een automatische incasso betaalt, dan staat op uw aanslagbiljet bij automatische incasso een 'ja' afgedrukt. U heeft dan altijd 8 betaaltermijnen.

Ik heb recht op kwijtschelding en toch heb ik een aanslag ontvangen, hoe kan dat?

Als u in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding heeft u naast het aanslagbiljet ook een brief daarover ontvangen. Als u deze brief niet heeft ontvangen dan kunt u alsnog kwijtschelding aanvragen.

Ik word aangeslagen voor hondenbelasting, maar mijn hond is overleden, wat moet ik dan doen?

U kunt uw hond digitaal afmelden voor de hondenbelasting.