Artikel Aanslag gemeentelijke belastingen en beschikking Wet WOZ

In de laatste week van februari ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan de belastingen en bedragen die u moet betalen. De WOZ-waarde staat ook op het biljet. Sommige mensen of bedrijven ontvangen het aanslag- en beschikkingsbiljet later dit jaar. Dit heeft meestal te maken met een recente, nog niet verwerkte wijziging zoals een verbouwing.

Voor meer informatie zie de bijlage bij uw aanslagbiljet of via het overzicht met gemeentelijke belastingen.

U kunt uw aanslag en het taxatieverslag ook online raadplegen in Mijn gemeente Noordenveld.