Artikel Zwemwateronderzoek Leekstermeer

Het Leekstermeer is officieel geen zwemwater, maar wordt wel door recreanten als zwemwater gebruikt. In het kader van de volksgezondheid is het daarom van belang dat wordt gelet op de kwaliteit van dit water. Daarom neemt het Waterschap Noorderzijlvest periodiek watermonsters in het Leekstermeer. Dit gebeurt bij de paviljoens van Pool en Cnossen, dus aan twee kanten van het meer. De analyseresultaten van deze bemonsteringen worden regelmatig op deze website gepubliceerd. De meest recente analyseresultaten kunt u inzien.

Binnen onze gemeente is het Ronostrand het enige officiële (natuur)zwemwater. De kwaliteit van het zwemwater van het Ronostrand wordt gecontroleerd en gepubliceerd op de website Zwemwater.nl.

Zwemmen in open water is altijd voor eigen risico. Lees meer over risico's op de website zwemwater.nl.