Nieuwsbericht Klachtenafhandeling vliegbewegingen Groningen Airport Eelde stopt

Gepubliceerd op: 25 juni 2013 00:00

De Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde is per 1 augustus 2012 van rechtswege ontbonden. Daarvoor in de plaats is de Commissie regionaal overleg (CRO) luchthaven Eelde ingesteld. Deze commissie zal de klachtenafhandeling niet ter hand nemen, omdat het geen bij wet genoemde taak/activiteit is.
Gelet op het beëindigen van de financiering van klachtenafhandeling per 1 augustus 2013, zullen klachten vanaf 1 juli 2013 ter behandeling/afdoening aan het ministerie van IenM doorgezonden worden en vanaf 1 augustus 2013 rechtstreeks bij het ministerie moeten worden ingediend.

Per 1 augustus 2012 is de omzettingsregeling voor de luchthaven Eelde van kracht geworden.
Daarmee komt van rechtswege een einde aan de activiteiten van de CMLE (Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde).

Door middel van de Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis is de CRO luchthaven Eelde ingesteld.
Zolang de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu daarin voorziet, kan de CRO voor het uitvoeren van haar wettelijke taak een subsidie aanvragen bij het ministerie. Niet bij wet genoemde taken en activiteiten komen niet voor financiering in aanmerking. Indien de CRO niet bij wet genoemde taken en activiteiten wenst uit te voeren, zal zij hiervoor alternatieve financiering dienen te vinden. Klachtenafhandeling is géén bij wet genoemde taak/activiteit van de CRO.

De CMLE is van mening dat de klachtenafhandeling in principe een taak is van het bevoegd gezag. Voor Groningen Airport Eelde is dat het ministerie van IenM.

Het ministerie van IenM heeft aangegeven een zorgvuldige overgang van de huidige CMLE naar de nieuwe CRO Luchthaven Eelde tot 1 augustus 2013 te zullen faciliteren. Gelet op het beëindigen van de financiering van klachtenafhandeling per 1 augustus 2013, zullen de klachten vanaf 1 juli 2013 ter behandeling/afdoening aan het ministerie van IenM doorgezonden worden en zullen per 1 augustus 2013 direct bij het ministerie moeten worden ingediend.