Artikel Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer

De gemeenteraad heeft op 16 januari 2013 de regionale Nota bodembeheer Drenthe definitief vastgesteld. De nota geldt voor een periode van 10 jaar, de bodemkwaliteitskaart voor een periode van 5 jaar.  In de Nota zijn de regels voor het grondstromenbeleid beschreven. De Nota bodembeheer is in regionaal verband opgesteld samen met de gemeenten Tynaarlo, Midden-Drenthe, Hoogeveen, Westerveld, Borger-Odoorn, Meppel, De Wolden, Coevorden en de provincie Drenthe. Ook de kaarten die aan het grondstromenbeleid ten grondslag liggen, zijn regionale kaarten. Door één bodemkwaliteitskaart en dezelfde regels te hanteren als de omliggende gemeenten faciliteert de gemeente Noordenveld het verantwoord hergebruik van grond binnen de regio.

De gemeenteraad van Noordenveld heeft eveneens besloten om de bodemkwaliteitskaarten van de gemeenten Assen, Aa en Hunze en Emmen te erkennen en het College van Burgemeester en Wethouders te mandateren voor het in de toekomst erkennen van bodemkwaliteitskaarten van buurgemeenten/-regio’s.

Omdat de nu geldende regionale bodemkwaliteitskaart geldig is tot 16 januari 2018 is een project opgestart om deze bodemkwaliteitskaart te herzien. Aangezien de herziene bodemkwaliteitskaart niet is vastgesteld voor 16 januari 2018, heeft het college de geldigheidsduur van de huidige bodemkwaliteitskaart verlengd voor de duur van dit project. Naar verwachting wordt de herziene bodemkwaliteitskaart eind 2018 vastgesteld.

Melden

Op basis van het Besluit bodemkwaliteit moet degene die grond of baggerspecie gaat toepassen dit ten minste 5 werkdagen van te voren melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Op deze website vindt u ook uitgebreide informatie over het Besluit bodemkwaliteit.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Realisatie, Vakgroep Milieu via het algemene telefoonnummer van de gemeente.