Artikel Beleidsdocumenten Milieu

Milieubeleidsplan

In het milieubeleidsplan 2008 - 2012 staan de ambities en speerpunten op het gebied van milieu van de gemeente Noordenveld omschreven. In het plan staan realistische doelstellingen en het vormt een duidelijke leidraad voor de uitvoering van de gemeentelijke milieutaken.
pdf Milieubeleidsplan 2008 - 2012

Milieuprogramma's

Thema's als: ruimtelijke ontwikkeling, duurzaam bouwen, water, verkeer & vervoer, groen & landschap en landbouw & natuur vindt u terug in het meerjarenprogramma milieu.

Over vergunningverlening, energie, veiligheid, geluid & lucht, milieuzorg, afval, milieucommunicatie en bodem leest u meer in de jaarlijkse milieuprogramma's.
pdf Milieuprogramma 2010
pdf Milieuprogramma 2011
pdf Milieuprogramma 2012
pdf Milieuprogramma 2013 t.b.v. inspraak

Jaarverslagen

pdf Milieujaarverslag monitor 2008
pdf Milieujaarverslag monitor 2009
pdf Milieujaarverslag 2010
pdf Milieujaarverslag 2011
pdf Milieujaarverslag 2012

Overig

pdf Beleidslijn rattenbestrijding gemeente Noordenveld
pdf Visie externe veiligheid Noordenveld
pdf Handhavingsprogramma 2012
pdf Bijlagen Handhavingsprogramma 2012
Internet Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan
pdf Integraal beleidskader voor bio-ethanol en vergistingsinstallaties