Milieu

Sinds 2014 hebben alle Drentse gemeenten en de provincie hun uitvoerende milieu- en bodemtaken gebundeld in de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). De RUD Drenthe zorgt voor het zogenoemde milieubrede takenpakket, inclusief bodemtaken. Dit houdt in: milieuvergunningverlening, inclusief milieumeldingen, -toezicht en –handhaving, en advisering.

De RUD Drenthe werkt als backoffice. Gemeenten en provincie blijven het eerste aanspreekpunt voor inwoners en bedrijven. U kunt zich voor het aanvragen van milieuvergunningen of voor milieumeldingen, - vragen en -klachten altijd richten tot de gemeente via telefoonnummer 050 - 50 27 222.
De milieutoezichthouders- en handhavers van de RUD Drenthe herkent u aan kleding met het logo van de RUD Drenthe.

Logo RUD Drenthe