Artikel Overzicht subsidies en leningen duurzaamheid

Wilt u comfortabel wonen en tegelijkertijd geld besparen op de energierekening? Of wilt u uw energieverbruik verduurzamen door bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp? Lees dan hieronder welke subsidies en leningen er beschikbaar zijn, waar u eventueel gebruik van kunt maken.

Drents Energie Loket

Gemeente Noordenveld is aangesloten bij het Drents Energieloket (DEL). Het DEL helpt je bij het verduurzamen van je woning. Op de website van Del vind je onder andere alle landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen waar je gebruik van kan maken. Je kan meteen online checken wat jij nog aan energie kan besparen en je kan een gratis energieadvies aanvragen. Ook vind je hier een overzicht van gecertificeerde en betrouwbare bedrijven uit de regio die je kunnen helpen bij de uitvoering. Kijk hier voor het Drents Energieloket.

Duurzame energie opwekken

Check wat zonne-energie u kan opleveren

Heeft u interesse in zonne-energie? Dan is het handig om te checken of uw dak geschikt hiervoor is. De resultaten van de zonnekaart geven een eerste indruk van de mogelijkheden voor zonnepanelen en zonneboiler op uw huis. De volgende stap is een professioneel advies door een erkende installateur. Kijk hier voor de zonnekaart.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Wilt u graag op een duurzame manier uw huis verwarmen en minder of geen aardgas meer gebruiken? Dat kan op verschillende manieren. Als u kiest voor een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel, dan kunt u gebruik maken van deze landelijke subsidie. Voorwaarde is dat u het apparaat niet langer dan 6 maanden geleden heeft aangeschaft. De regeling is beschikbaar voor particulieren, zelfstandige ondernemers, woningcorporaties en bedrijven. Het aanvragen en toekennen van de subsidie gaat via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meer informatie over de regeling en de voorwaarden

Duurzame energie uit de bodem

Een vorm om duurzaam je huis te koelen en/of te verwarmen is via duurzame bodemenergie (warmte koude opslag). Op de website van de provincie Drenthe vindt u meer informatie en advies over wat de techniek precies inhoud, hoeveel besparing op de energierekening het kan opleveren en welke financieringsmogelijkheden er zijn voor deze verduurzaming van uw woning.

Energiebesparing in en om het huis

Gratis online woningcheck

Wilt u meer comfort, minder energiekosten en een beter milieu en weten wat u daarvoor kunt verbeteren aan uw huis? Via verbeteruwhuis.nl kunt u een online woning check doen voor gratis en vrijblijvend advies. De check wordt mogelijk gemaakt door Milieu Centraal en RVO.

Subsidie energiebesparing eigen huis

Wilt u graag energie te besparen? U kunt subsidie krijgen als u energiebesparingsadvies inwint en als u minimaal 2 energiebesparende maatregelen neemt. De regeling loopt tot en met 31 december 2018. De 'Subsidie energiebesparing eigen huis' is een landelijke regeling en de aanvragen worden ingediend en behandeld via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Energiebespaarlening Drenthe

De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis betaalbaar te maken te financieren. De zeer lage rente (1,0% – 1,5%) maakt het misschien wel mogelijk, dat u met de gerealiseerde besparing op de energierekening, de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening kan dekken. Het maximale leenbedrag bedraagt €25.000.
Wilt u echter uw woning of appartement Zeer Energiezuinig maken, dan kunt u meer lenen, tot maximaal € 40.000. Gaat u uw woning renoveren naar Nul Op De Meter, dan bedraagt het maximale leenbedrag zelfs € 50.000. Meer informatie over de Energiebespaarlening. Na het invoeren van uw postcode en het door u gekozen leenbedrag is het voor u geldende rentetarief zichtbaar.

Verduurzamen en / of asbestdaken vervangen

Bij het aanbrengen van dakisolatie moet u asbest in het dak (laten) verwijderen. Het asbest zit soms in het dakbeschot. Asbestdaken zijn vanaf 2024 verboden. Voor deze datum zult u als eigenaar van een asbestdak uw dak moeten (laten) vervangen. Er zijn verschillende regelingen beschikbaar om u te helpen bij de vervanging en verduurzaming van deze daken.

Lening en subsidie asbestverwijdering in combinatie met dakisolatie

Bij het laten plaatsen van dakisolatie moet eventueel ontdekt asbest eerst verwijderd worden. Hiervoor kunt u de Energiebespaarlening gebruiken. Deze lening kunt u voor maximaal 50% inzetten voor het verwijderen van asbest en de overige 50% van de lening moet u dan gebruiken voor dakisolatie. (Eventueel in combinatie met andere energiebesparende maatregelen.)
Energiebespaarlening aanvragen

Subsidieregeling verwijderen Asbestdaken

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden mogen allen subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. Met deze subsidie kunt u eventueel een deel van de Energiebespaarlening boetevrij aflossen. De subsidie wordt aangevraagd en verstrekt via de RVO.Meer informatie over deze subsidieregeling

Uitvoeringsregeling verwijdering asbestdaken Drenthe

Als inwoner van de provincie Drenthe kunt u een lening aanvragen voor het verwijderen van uw asbestdak. Door deze lening te voorzien van een rentevoordeel wil de provincie Drenthe u financieel ondersteunen bij het verwijderen van uw asbestdak. Er kan een lening aangevraagd worden voor de kosten van de volgende activiteiten:
• Inventarisatie van een asbest dak door een gecertificeerd bedrijf;
• Onderzoek in kader van Natuurtoets (Wet natuurbescherming);
• De sanering van een asbest dak en daarbij behorende eindcontrole door een gecertificeerd bedrijf;
• De sloop van een gebouw met een asbest dak. Echter alleen als onderdeel van het asbestsaneringsproject;
• Het aanbrengen van een nieuw dak, eventueel inclusief isolatie. Echter alleen als onderdeel van het asbestsaneringsproject;
• De voorbereiding en het saneren van bodemverontreiniging als gevolg van erosie van het asbest dak
Meer informatie over deze lening vind u op de website van de provincie Drenthe.