Artikel Duurzame energie uit de bodem

Een vorm van duurzame energie is warmte koude opslag. Hierbij vindt opslag van warmte en koude in de bodem plaats. Het is een belangrijke duurzame techniek, waarmee de uitstoot van broeikasgassen op korte en lange termijn kan worden teruggedrongen.

Op de website van de provincie Drenthe kunt u meer informatie vinden over:
• Wat is WKO?
• Welke WKO-systemen zijn er?
• Waar mag WKO worden toegepast?
• Hoe kun je een WKO-systeem realiseren?

Hoe vindt u de informatie?
Ga naar: http://www.provincie.drenthe.nl/wko

Contactpersonen:
Gesloten systemen: RUD-Drenthe, telefoon: 0800-9102 (mevrouw M. Meindertsma of mevrouw H. de Groot).
Open systemen: Provincie Drenthe, telefoon: 0592 365 555 (mevrouw M. Wildeboer of de heer G. Oosten).