Artikel Bereken de zonne-energie op uw adres

Zonnekaart Noordenveld

U bent geïnteresseerd in zonnepanelen of een zonneboiler, maar weet niet precies of uw dak geschikt is, rendabel is of wat de mogelijkheden zijn. De Zonnekaart is een handige ‘tool’ die u hierbij kan helpen. De kaart toont alle dakvlakken die voldoende zoninstraling hebben en geeft u een betrouwbare inschatting van het aantal zonnepanelen dat hierop geplaatst kan worden. Ook kunt u met behulp van een eenvoudige rekenmodule snel uitrekenen wat de investering zal opleveren.

De Zonnekaart is gebaseerd op een nauwkeurig hoogtebestand (AHN2) van Rijkswaterstaat. Met dit hoogtebestand is de zoninstraling berekend die rekening houdt met schaduwwerking van bijvoorbeeld omringende gebouwen, bomen, dakkapellen en schoorstenen op elk moment van het jaar. De zonnekaart geeft een nauwkeurig beeld van de dakdelen die voldoende zoninval hebben. Dakdelen met teveel schaduw door bomen of door ongunstige oriëntatie zijn automatisch uitgefilterd en worden niet meegenomen in de berekening. De uitkomsten zijn geijkt met historische weerdata van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).

De kaart geeft de geschiktheid van het dak aan op basis van zoninstraling. Er is geen rekening gehouden met de aanwezige dakbedekking. Ook is geen rekening gehouden met de status van het pand, bijvoorbeeld of uw pand een monument is of is gelegen in een beschermd dorpsgezicht. In deze gevallen is het namelijk niet toegestaan om zonder een omgevingsvergunning zonnepanelen of zonnecollectoren te plaatsen. Omdat het hier om specifieke situaties gaat adviseren wij u contact op te nemen met de vakgroep Bouw- en woningtoezicht van de gemeente.

Vul simpelweg uw adres in en bekijk de mogelijkheden!

Naar de Zonnekaart.