Duurzaamheid

WIlt u energiebesparende maatregelen treffen in uw huis? Dan zijn er verschillende subsidies en leningen waarvan u misschien gebruik kunt maken. Hieronder een overzicht.

Subsidie energiebesparing eigen huis

Van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018 kunt u als u in uw huis of appartement maatregelen neemt voor energiebesparing een subsidie aanvragen op basis van de landelijke regeling 'Subsidie energiebesparing eigen huis'. De subsidie is bedoeld voor bestaande woningen in de particuliere koopsector. Deze subsidie ontvangt u als minimaal 2 energiebesparende maatregelen neemt. Daarnaast ontvangt u subsidie als u advies inwint.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieverzoeken op volgorde van binnenkomst. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Met de Investeringssubsidie duurzame energie kan men een tegemoetkoming krijgen voor bepaalde soorten zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor de uitvoering.
Meer informatie: www.rvo.nl/ISDE

De Energiebespaarlening

De Energiebespaarlening is voor de particuliere woningeigenaar die zijn/haar huis energiezuiniger wil maken. Met de lening kunnen diverse energiebesparende maatregelen (14) worden gefinancierd zoals: het isoleren van de woning, de aanschaf van een HR-ketel of een zonneboiler. Zonnepanelen behoren (onder voorwaarden) ook tot de mogelijkheid. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voert de regeling uit.
Meer informatie: www.ikinvesteerslim.nl/energiebespaarlening

Asbestsanering in combinatie met dakisolatie

Asbest kan voorkomen in het dakbeschot. Bij het laten plaatsen van dakisolatie moet asbest eerst verwijderd worden. U kunt de Energiebespaarlening voor maximaal 50% inzetten voor het verwijderen van asbest. De overige 50% van de lening moet u dan gebruiken voor dakisolatie, eventueel in combinatie met andere energiebesparende maatregelen.
Voor de verwijdering van asbestdaken is ook subsidie beschikbaar. U kunt de subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op www.rvo.nl. Met de subsidie kunt u eventueel een deel van de Energiebespaarlening boetevrij aflossen.

Rijkssubsidiebijdrage huishoudens en bedrijven voor verwijderen asbestdaken

Vanaf 1 januari 2016 kunnen eigenaren van gebouwen die nog een dak met asbest hebben een subsidie aanvragen voor vervanging. De landelijke subsidieregeling is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu in het leven geroepen om de sanering te versnellen, omdat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn.
Meer informatie: www.RVO.nl