Artikel Duurzaamheid in Noordenveld

duurzaam Noordenveld logo

Duurzaam is één van de kernwaarden van de gemeente Noordenveld. Noordenveld wil klimaatneutraal zijn in 2040. Klimaatneutraal betekent netto geen uitstoot van broeikasgassen binnen Noordenveld. We willen onze verantwoordelijkheid nemen en werken aan een mooie en duurzame toekomst, ook voor toekomstige generaties. We kunnen onze doelen alleen halen als we samenwerken, kennis en ervaringen delen en mensen enthousiast maken.

We hebben een actieprogramma duurzaamheid opgesteld. De gemeente kan het niet alleen! We willen samenwerken met onze inwoners, bedrijven, andere overheden en organisaties, zoals de Energie Coöperatie Noordseveld. Een van de grootste uitdagingen is het duurzaam maken van bestaande woningen. Hiervoor is de gemeente samen met alle Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, de Natuur- en milieufederatie Drenthe, Bouwend Nederland en Uneto-VNI een regionale samenwerking aangegaan.

De komende tijd gaan we met inwoners praten over duurzaamheid. Wat is dat eigenlijk, duurzaam? Hoe houden we Noordenveld samen leefbaar voor ons en onze kinderen? Wat kunt u daarin zelf doen? En wat verwacht u van de gemeente?

Op donderdag 27 juni 2019 konden alle inwoners van de gemeente meepraten over het onderwerp duurzaamheid. Gastspreker Hilda Feenstra vertelde een inspirerend verhaal over zelf in actie komen. Vervolgens konden de aanwezigen aan de hand van de thema's Energie, Vervoer en Groen in de buurt met elkaar in gesprek gaan. Ook kon men zich aanmelden voor de werkgroep Duurzaamheid om zo mee te denken over de te varen koers.
Bent u geïnteresseerd in duurzaamheid en wilt u ook deelnemen in deze werkgroep? Dan kunt u een e-mail sturen naar duurzaam@noordenveld.nl.