Artikel Schoon Belonen

Project Schoon Belonen voor scholen en verenigingen

De gemeente Noordenveld wil graag een schone gemeente zonder zwerfafval. Duurzaamheid is één van onze speerpunten, en daar hoort ook het voorkomen en scheiden van afval bij. Door afval gescheiden in te zamelen, kun je het hergebruiken als grondstof. Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee, want zo hoeft er minder restafval te worden verwerkt. Bij de huishoudens wordt het afval al gescheiden ingezameld, bij verenigingen en scholen gebeurde dit nog niet. Terwijl het voor inwoners wel logisch en herkenbaar zou zijn om hetgeen wat zij thuis doen ook op school en op de sportvereniging te doen, namelijk: afval scheiden. In het afvalstoffenplan 2016-2020 is ook benoemd dat scholen en verenigingen betrokken moeten worden bij het afvalbeleid en de afvalcampagne van de gemeente. Daarvoor is het project Schoon Belonen opgezet.

Wat houdt Schoon Belonen in?

Met het project Schoon Belonen biedt de gemeente scholen en verenigingen de gelegenheid om afval gescheiden op te halen. Daarnaast richt Schoon Belonen zich op het verminderen van zwerfafval door het schoonhouden van de openbare ruimte en educatie op scholen. Hiermee willen we meer bewustwording creëren. Voor het schoonhouden van een adoptiegebied ontvangt de school of vereniging opruimmaterialen en een beloning. Schoon Belonen is in de tweede helft van 2018 uitgerold, het project is enthousiast ontvangen en inmiddels doen er 15 scholen en verenigingen actief mee.

Aanmelden of meer informatie?
Schoonbelonen@gemeentenoordenveld.nl