Artikel Organiseer je afval

Organiseer je afval in 5 stappen

1. Afvalpreventie

Voorkom het ontstaan van afval door het volgende te doen:

 • Composteer zelf het groente-, fruit- en tuinafval
 • Beperk de hoeveelheid papier, gebruik de anti-drukwerkstickers
 • Laat kapotte spullen repareren bij een Repair Café
 • Breng herbruikbare goederen naar de kringloop
 • Gooi minder voedsel weg
 • Consumeer duurzaam
 • Gebruik wasbare luiers
 • Gebruik een eigen boodschappentas bij het doen van de boodschappen
 • Koop drankproducten zoveel mogelijk in statiegeldflessen
 • Kies voor producten met minder verpakkingsmateriaal

2. Afvalscheiding van huishoudelijk afval aan huis

Sorteer de grondstoffen voor de huis-aan-huis inzameling in de bak of in de zak!

Haalmogelijkheden in de gemeente Noordenveld:

 • Groente-, Fruit- en Tuinafval: 1 x per 2 weken in de bak voor GFT-afval
 • Plastic, Metalen en Drankenkartons: 1 x per 2 weken in de zak voor PMD-afval
 • Oud Papier en Karton: 1 x per 4 weken in de bak voor oud papier
 • Textiel: 1 x per kwartaal in de zak voor textiel

3. Afvalscheiding van huishoudelijk afval verder van huis

Breng glas en textiel naar de wijkcontainer! Breng uw lege batterijen terug naar de winkel!

Brengmogelijkheden in Noordenveld:

 • Glas: wijkcontainer voor glazen verpakkingen (glasbak)
 • Textiel: wijkcontainer voor textiel (textielbak)
 • Batterijen: lever deze in bij de winkel

4. Resterend huishoudelijk afval

Restafval is het afval dat overblijft na het scheiden van het recyclebare afval in de hierboven genoemde deelstromen. Haalmogelijkheden in de gemeente Noordenveld:

 • Restafvalcontainer aan huis: lediging 1 x per 4 weken via de bak voor restafval

5. Afvalscheiding van grof huisvuil

Breng grof huisvuil naar het Brengstation, Overslagweg 3 in Roden.