Artikel Beleidsdocumenten Afval

Hieronder vindt u een aantal documenten over huishoudelijk afval in de gemeente Noordenveld. In het beleidsplan 'Afvalstoffen in Noordenveld' staat hoe het afvalbeleid er de komende jaren uitziet. Hierin staat onder andere dat de gemeente de ambitie heeft om de hoeveelheid restafval in 2020 terug te brengen naar 100 kg per inwoner per jaar. U kunt dit bestand downloaden als pdf.

In de Afvalstoffenverordening staat de regelgeving op het gebied van afval, in het uitvoeringsbesluit staat hoe deze regels concreet worden ingevuld. Beide links verwijzen naar overheid.nl.