Artikel Beleidsdocumenten Afval

Afvalstoffen in Noordenveld

Dit document gaat over het huishoudelijk afval in de gemeente Noordenveld en de ambitie van de gemeente om de hoeveelheid restafval in 2020 terug te brengen naar 100 kg per inwoner per jaar.