Nieuwsbericht Kick-off campagne nieuw afvalbeleid

Gepubliceerd op: 22 november 2016 16:30

Op donderdag 24 november om 10.15 uur geeft wethouder Henk Kosters het startsein voor de afvalcampagne bij supermarkt Poiesz, Roderweg 15b te Nieuw-Roden. In aanwezigheid van de afvalcoach kunnen inwoners het life sorteerspel spelen. Hiervoor zijn ook de leerlingen van groep 7 van OBS De Poolster uit Nieuw-Roden uitgenodigd.

Nieuw afvalbeleid

Vanaf 1 januari 2017 gaat het één en ander veranderen in het ophalen van afval. PMD (plastic, metaal en drankenkartons) wordt één keer in de twee weken opgehaald.
Restafval wordt nog maar één keer in de vier weken opgehaald. Deze week wordt een bewaarposter huis-aan-huis bezorgd, met de meest relevante informatie.

Wethouder Henk Kosters: "Afval scheiden, samen doen is de slogan. Als onze inwoners het afval goed scheiden, blijft er steeds minder restafval over. Vandaar dat de grijze container voor restafval vanaf 1 januari minder vaak wordt geleegd. Het afvalbeleid is er op gericht dat in 2020 uiteindelijk de hoeveelheid restafval maximaal 100 kilogram per persoon is en 75% van het afval wordt gescheiden. Afval wordt daarmee meer en meer als grondstof benut."