Artikel Afval

Praktische informatie

Afvalscheiding

Bij elke woning in Noordenveld staan containers voor GFT (groene deksel), grofvuil (grijze deksel) en papier. In de afvalwijzer kunt u van week tot week zien welk afval wanneer bij u wordt opgehaald. De afvalwijzer is digitaal beschikbaar. U kunt de afvalwijzer zo instellen dat u automatisch een melding krijgt welke container u bij de weg moet zetten.

Voor bewoners in het centrum en van recreatiewoningen zijn er ondergrondse containers. U heeft een afvalpas nodig om uw huisvuil te storten in de ondergrondse container. Heeft u geen afvalpas, dan kunt u hem in ons digitaal loket aanvragen.

Brengstation

U kunt bijna al uw afval inleveren bij het brengstation in Roden, Overslagweg 3 in Roden. Ook hier scheiden wij het afval. U kunt het afval weggooien in de containers die daarvoor bestemd zijn.

Afval zoals grofvuil, huishoudelijke apparaten of chemisch afval brengt u naar de milieustraat. Of u maakt een afspraak om het op te laten halen. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Vergeet niet om uw afvalpas mee te nemen. Heeft u geen afvalpas, dan kunt u hem in ons digitaal loket aanvragen.

Afvalcampagne

In 2020 moet 75% van het huishoudelijk afval hergebruikt of gerecycled worden. Elke inwoner mag dan nog maar 100 kg restafval per jaar aanbieden. Dat heeft de landelijke overheid besloten. Een groot deel van het afval dat nu nog in de grijze container belandt is herbruikbaar. Dat zijn waardevolle grondstoffen zoals papier, GFT, plastic, glas en textiel. Het scheidingspercentage in onze gemeente was in 2016 nog geen 60%. Dat percentage moet dus een stuk hoger. Door afval goed gescheiden aan te bieden, kan veel afgedankt materiaal goed gebruikt worden voor nieuwe producten.

Afval organiseren

Via de campagne 'Organiseer je afval in 4 weken' geven wij informatie over hoe u slim met uw afval om kunt gaan of hoe u uw afval beperkt.

Afvalcoach

Wilt u tips of advies over het sorteren van afval, zodat bijvoorbeeld uw grijze container niet overvol raakt? Onze afvalcoach helpt u graag! U kunt contact opnemen met de afvalcoach:

Zonodig komt onze afvalcoach bij u langs!

Project Schoon Belonen voor scholen en verenigingen

De gemeente Noordenveld wil graag een schone gemeente zonder zwerfafval. Duurzaamheid is één van onze speerpunten, en daar hoort ook het voorkomen en scheiden van afval bij. Door afval gescheiden in te zamelen, kun je het hergebruiken als grondstof. Dat is goed voor het milieu én voor de portemonnee, want zo hoeft er minder restafval te worden verwerkt. Bij de huishoudens wordt het afval al gescheiden ingezameld, bij verenigingen en scholen gebeurde dit nog niet. Terwijl het voor inwoners wel logisch en herkenbaar zou zijn om hetgeen wat zij thuis doen ook op school en op de sportvereniging te doen, namelijk: afval scheiden. In het afvalstoffenplan 2016-2020 is ook benoemd dat scholen en verenigingen betrokken moeten worden bij het afvalbeleid en de afvalcampagne van de gemeente. Daarvoor is het project Schoon Belonen opgezet.

Wat houdt Schoon Belonen in?

Met het project Schoon Belonen biedt de gemeente scholen en verenigingen de gelegenheid om afval gescheiden op te halen. Daarnaast richt Schoon Belonen zich op het verminderen van zwerfafval door het schoonhouden van de openbare ruimte en educatie op scholen. Hiermee willen we meer bewustwording creëren. Voor het schoonhouden van een adoptiegebied ontvangt de school of vereniging opruimmaterialen en een beloning. Schoon Belonen is in de tweede helft van 2018 uitgerold, het project is enthousiast ontvangen en inmiddels doen er 15 scholen en verenigingen actief mee.

Aanmelden of meer informatie?
Schoonbelonen@gemeentenoordenveld.nl

Header afval