Artikel Afval

Header afval

De tijd dat al het afval op 1 hoop ging, is voorbij. En dat is maar goed ook. Door afval goed gescheiden aan te bieden, kan veel afgedankt materiaal goed gebruikt worden voor nieuwe producten. Dat is veel beter voor ons milieu en dus voor de leefbaarheid.

Daarom het plan 'Organiseer je afval in 4 weken', dat wij ondersteunen met een afvalcampagne.