Artikel Wsw-Adviesraad Novatec

De Wsw-Adviesraad Novatec heeft zich als doel gesteld om de positie van mensen met een beperking en daarmee met een afstand tot de arbeidsmarkt te versterken en/of te verbeteren. In het bijzonder richt de Wsw Adviesraad Novatec  zich daarbij op mensen met een Wsw – indicatie.  

Meedenken en meepraten

Sinds 1 januari 2008 is de Wet op de Sociale Werkvoorziening (WSW) gewijzigd. Eén van de veranderingen is dat mensen met een Wsw-indicatie mogen meepraten en meedenken over plannen van de gemeente op het gebied van de WSW. Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht en vervalt daarmee de WSW. Mensen met een bestaande Wsw-indicatie behouden hun rechten en plichten. De Wsw Adviesraad Novatec continueert vooralsnog de behartiging van de belangen van mensen met een Wsw-indicatie tot 1 januari 2018 in overeenstemming met de beleidsdoelstelling van de Gemeenschappelijke Regeling Novatec.  

Wsw Adviesraad Novatec

De gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn hebben daarvoor binnen het samenwerkingsverband van het SW-bedrijf Novatec de Wsw Adviesraad Novatec opgericht.
De Wsw Adviesraad Novatec bestaat uit leden die zelf Wsw-gerechtigd zijn evenals uit leden vanuit gehandicapten- en belangenorganisaties. De Wsw Adviesraad Novatec kent een onafhankelijk voorzitter, die daartoe is benoemd door het Algemeen Bestuur van Novatec, goedgekeurd door de gemeenteraden van de vijf samenwerkende Novatec gemeenten.     
Doelgroep:
×    mensen met een Wsw-indicatie die binnen Novatec/NovaWork aan het werk zijn;
×    mensen met een Wsw-indicatie die werken op basis van Begeleid Werken;
×    mensen met een Wsw-indicatie die woonachtig zijn binnen de vijf gemeenten waar de Wsw Adviesraad Novatec mee samen werkt;
×    mensen met een beperking waardoor een grote afstand bestaat tot de arbeidsmarkt;
×    vertegenwoordigers van personen met een Wsw-indicatie of met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Advisering over Wsw-plannen

De Wsw-Adviesraad Novatec heeft een adviserende en signalerende functie.   
De gemeenten vragen advies aan de Wsw Adviesraad Novatec over plannen die zij hebben voor de uitvoering van de Participatiewet met betrekking tot mensen met een Wsw-indicatie. Het is belangrijk dat de knelpunten in de uitvoering zichtbaar worden. Daarom is het belangrijk dat de Wsw Adviesraad Novatec signalen krijgt van mensen met een Wsw-indicatie die te maken hebben met de Participatiewet.
De Wsw Adviesraad Novatec heeft regelmatig contact met andere Wsw Adviesraden en belangenorganisaties in Noord Nederland die verenigd zijn in het Platform Wsw Adviesraden Noord Nederland. Tijdens het overleg bespreken de vertegenwoordigers van de Wsw Adviesraden onderwerpen die belangrijk zijn voor de mensen met een Wsw-indicatie. De Wsw Adviesraad Novatec is tevens lid van de landelijke vereniging Mobility, de Nederlandse vereniging van Wsw Adviesraden.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of ideeën over het functioneren van de Wsw Adviesraad Novatec? Neem dan contact op met André Kurvers, onafhankelijke voorzitter van de Wsw-Adviesraad Novatec, tel.: 06 538 422 18 of (0594) 500401.
E-mail: andre.kurvers@efenef.nl

Meer informatie:

Neem contact op met de secretaris van de Wsw Adviesraad Novatec, tel.: 06 24862204 of (0594) 283700.
E-mal:  g.mulder@novawork.nl.