Artikel Reïntegratie en werkleerbedrijf Novatec

Novatec en de Participatiewet

Novatec biedt aangepast werk voor inwoners van Noordenveld met een arbeidsbeperking. Dit doet Novatec op basis van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De WSW is hiermee vervallen.

Wat betekent dit voor Novatec?

Het bedrijf Novatec blijft voorlopig bestaan maar krijgt een andere taak. Die taak is het bieden van beschut werk aan mensen waarvan het duidelijk is dat zij als gevolg van een ernstige arbeidsbeperking nooit bij een reguliere werkgever kunnen werken.

Wat betekent dit voor u?

Heeft u op dit moment een vast contract bij Novatec, dan hoeft u zich niet ongerust te maken. U blijft namelijk gewoon in dienst van Novatec. Wel kan het zijn dat u door Novatec, met begeleiding, geplaatst wordt bij een regulier bedrijf. U blijft echter uw rechten uit de Wsw behouden. Heeft u geen vast contract bij Novatec, dan valt u onder de Participatiewet. U kunt dan terecht bij ISD Noordenkwartier. Zij begeleiden u naar een reguliere baan. Werkgevers die mensen aannemen met een arbeidsbeperking kunnen hiervoor subsidie krijgen. Dit vergroot uw kans op de arbeidsmarkt. Daarnaast hebben de werkgevers en werknemers in Nederland afgesproken om op termijn 125.000 banen beschikbaar te stellen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Meer weten?

Er gaat veel veranderen op het terrein van Werk en Inkomen. Wij kunnen ons goed voorstellen dat dit vragen oproept. Neemt u daarom gerust contact op met de ISD en/of Novatec voor meer informatie. ISD: (050) 599 46 45 en Novatec (0594) 283 700.