Onderwijs en jeugd

Openbaar basisonderwijs

Scholen voor openbaar onderwijs staan open voor alle kinderen, ongeacht afkomst, godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond. Het onderwijs in openbare scholen wordt niet gestuurd door een bepaalde godsdienstige overtuiging of levensbeschouwing, maar de verschillende visies komen er wel aan de orde. De scholen worden bestuurd door de overheid, in dit geval de gemeente Noordenveld. Het openbaar onderwijs Noordenveld heeft een algemene directie bestaande uit J. Boelman en A. Eising.

Algemene Directie openbaar onderwijs

Postadres: Postbus 21,  9300 AA Roden,
Bezoekadres: Groene Zoom 16 te Roden
Telefoon: (050) 406 57 80
Fax: (050) 406 57 81
Website: www.onderwijs-noordenveld.nl

Schoolbestuur:

Gemeente Noordenveld
Postbus 109
9300 AC  RODEN

Contactpersoon bestuur:

René Westerhoff
Telefoon:  14 050
Email: postbus@gemeenteNoordenveld.nl

Speciaal basisonderwijs

De meeste kinderen gaan zonder noemenswaardige problemen naar de basisschool. Voor een aantal geldt dat helaas niet; er zijn kinderen die het zonder speciale hulp niet in de basisschool kunnen redden. Op dat moment wordt besloten om het kind op een school voor speciaal onderwijs te plaatsen. U kunt uw kind niet rechtstreeks bij een school voor speciaal onderwijs aanmelden. De werkwijze is als volgt. Aanmeldingen worden bekeken nadat een bepaalde procedure is doorlopen. De Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) geeft uiteindelijk de beschikking. Soms kan een school voor speciaal onderwijs ook worden ingeschakeld terwijl uw kind toch in de basisschool blijft.

Bijzonder basisonderwijs

De term bijzonder houdt in, dat de school wordt beheerd en bestuurd door een eigen bestuur en niet door de overheid. Dit bestuur wordt soms gekozen door de ouders van de kinderen (bij een schoolvereniging). Soms is ook sprake van een stichtingsbestuur.
Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs te Roden beheert en bestuurt de hierna genoemde drie christelijke bassischolen. Dit bestuur wordt gekozen uit en door de ouders. De christelijke basisscholen staan open voor alle kinderen, ongeacht afkomst, godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de ouders de identiteit van de school en de grondslag van de vereniging respecteren en dat de kinderen meedoen met alle activiteiten die passen bij de identiteit van de school.

Penta Primair
Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier - Noordenveld

Postadres: Postbus 10, 9860 AA  Grootegast
Telefoonnummer: 0594 - 514 519
Fax: 0594 - 580 620
E-mail: bureau@pentaprimair.nl
Website: www.pentaprimair.nl

School van Christelijk Onderwijs
Groep Drenthe

Postadres:  Postbus 167, 9400 AD Assen