Adres OBS De Elsakker

Kaart met markering op: OBS De Elsakker,

Schoolstraat 5
9337 PB Westervelde
Telefoon: (0592) 613 991

E-mail: dir@obs-elsakker.nl
Website: www.obs-elsakker.nl

Directeur: Bernard Veenhuis
Aantal leerlingen: 85
Aantal personeelsleden: 7
Aantal groepen: 4
Openbaar Onderwijs

Ligging van de school

De school staat midden in het dorp Westervelde. Rond de school is veel groen en er is een zeer ruim bemeten speelplaats, met een voetbalveld, een groot plein en diverse speeltoestellen.

Visie van de school

De Elsakker wil zorg dragen voor een kindvriendelijk klimaat: het wil als het ware een open huis zijn waar een ieder zich in warmte en saamhorigheid en met wederzijds respect kan thuis voelen. Een plaats waar recht wordt gedaan aan de verschillen tussen kinderen. Kinderen moeten zich thuis voelen op hun school.
We streven er naar kwalitatief goed onderwijs te leveren dat is toegesneden op het individu als onderdeel van het groepsgebeuren. Op de Elsakker wordt gedifferentieerd binnen klassenverband. In de groepen vinden gezamenlijke methodische activiteiten plaats. Hierbinnen is het mogelijk individueel te differentiëren om zo onderwijs te bieden dat zoveel mogelijk aansluit bij de ontwikkeling van het kind.
Er is veel aandacht voor zelfstandig werken. Middels planbord, dagtaken en weektaken worden de kinderen voorbereid op zelfstandig werken/leren. ICT zal in dit alles, geleidelijk een steeds belangrijkere plek gaan innemen.
Meestal verloopt de ontwikkeling van kinderen zonder noemenswaardige problemen, daar waar dat niet het geval is, bieden wij extra zorg en aandacht.

Bijzonderheden

Al meer dan 200 jaar wordt er les gegeven in het gebied Westervelde en Zuidvelde. Het onderwijs begon in een schooltje dat stond in het Tonckensbos.
In 1906 werd een nieuw gebouw geopend in Westervelde, bestaande uit twee lokalen. Met de invoering van het basisonderwijs en het toenemend aantal leerlingen werd dit gebouw te klein. Er werd  op het naast gelegen veldje een nieuwe school gebouwd, die in 1989 werd geopend.
Naast de vier groepsruimtes bevinden zich in dit gebouw nog een extra werklokaal, een speellokaal dat door middel van een schuifwand omgebouwd kan worden tot een gemeenschappelijke ruimte, een personeelskamer en een directiekamer.
De leerlingen die De Elsakker bezoeken komen o.a. uit de dorpen Westervelde, Zuidvelde, Huis ter Heide, Langelo en Norg. Voor de kinderen die uit Langelo komen, wordt met busjes het vervoer geregeld.
Door de prachtige, landelijke ligging worden veel natuurlessen buiten gegeven.